Exstasis Herb: 1.9 (dzmilaks)

22/10/2020
erretehtaamorte

Upiorna rzeczywistość doskonale obrazuje chwast Powoju jego inwazyjność w świecie roślin jest znane odbierając słońce i wodę to skutecznie wpływa na obumieranie różnorodności. Na działanie ich toksyn, odporne są jedynie owce, kozy i barany.
Remedium na poronione mózgi i psychopatyczne zaburzenia w naszej analogicznej rzeczywistości chwastów katolickich fundamentalistów niech będzie tykająca bomba afrodyzjaków minimal synthu rzucam kamień piorunowy może to cos pomoże.

podobne odcinki

14/05/2022

Antenna Non Grata: #13 poezja dźwiękowa i co dalej: Bob Cobbing i W. Mark Sutherland

31/07/2022

Exstasis Herb: 1.31 / (Stachys byzantina) / guest – ASTMA