Smolny

// SSS041 // 11.09.2021 // RADIO KAPITAŁ //

The ‚Saturday Saturation’ broadcast will provide you with a fresh dose of properly saturated electronic music every two weeks. Smolny will try to take care of the original selection and interesting guests.
Always served hot, always straight from the oven! @radiokapital
—————————————————————————————————————————————————-
// SSS041 // 11.09.2021 // RADIO KAPITAŁ //

Audycja ‚Saturday Saturation’ co dwa tygodnie będzie dostarczać Wam świeżej dawki odpowiednio nasyconej porcji muzyki elektronicznej. Smolny postara się zadbać o niebanalną selekcję i ciekawych gości.
Podane zawsze na gorąco, zawsze prosto z pieca! @radiokapital

podobne odcinki

29/07/2023

Saturday Saturation: Feat. Smolny #86

19/05/2023

Projekt New Hope: PCZOPCZO SELEKTA

19/06/2021

Saturday Saturation: #37