Bezruchdans: 94

12/09/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

24/05/2022

Bezruchdans: #60

03/05/2022

Inne tańce: Gitarowa majówka