Bezruchdans: 94

12/09/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

18/05/2023

So Fresh, So Clean: EP24

30/03/2021

Bezruchdans: #31