Bit Beat Bae: #46 – Najbezpieczniejszy system

28/10/2021
Marcin Koziej

System OpenBSD chełpi się tym, że jest najbezpieczniejszym UNIXowym systemem operacyjnym na świecie. To wspaniale, ale czy wiedzieliście, że każda jego wersja ma dedykowany artwork i piosenkę?

podobne odcinki

25/01/2021

Glissando: #38: SI, czyli Samolubny MemIXS

17/02/2022

Bit Beat Bae: #50 – A Pattern Language

09/06/2022

Bit Beat Bae: #55 Internet shutdowns