Gloria

Łukasz Bożekowski

Gloria to uwielbienie. Gloria to pieśni chwały. Gloria to także ostatni werset ostatniego biblijnego psalmu w praktyce.

odcinki (6)