Odmienne Stany: #24(124)

27/07/2020
Karolina Pietras
traklista
  • David Lynch - I Have a Radio
  • Plastelina - Duże krople i małe krople
  • Plastelina - Co jest za oknem
  • Ode Sapac - Zasnąłem w wannie i obudziłem się cały pomarszczony
  • Astrokot - Pseudokot
  • Mary Lattimore - Introvert
  • Mary Lattimore & Paul Sukeena - Dreaming of the Kelly Pool
  • Mary Lattimore - Sometimes He's In My Dreams
  • Julianna Barwick - Healing Is A Miracle
  • Patricia - Ctenophora
podobne odcinki

28/04/2021

Pasmo gościnne: Pandymińska na falach: Koncert duetu Śniedź

21/10/2022

A.S.K.: #10 – Srebrne myśli