PanDymińska na falach: Hybrid na Mózg festiwalu

14/09/2023
Kolektyw PanDymińska

Rozmowa Julii Umedy z Anną Jędrzejewską

traklista
  • d'Chaos - voice/głos, Anna Jedrzejewska -sound/dźwięk - fragment próby rap opery HYBRID
  • Dalila Kayros - voice/głos, Danilo Casti - sound/dźwięk - a sonic journey through Dalila Kayros and Danilo Casti latest sound experience, a blend of six songs that seamlessly navigate through a landscape of emotions. From introspective moments to fierce, raw intensity. This mix is a testament to the boundless possibilities within new music, pushing boundaries and evoking a spectrum of sensations. This is the new sound shape we are working on which will be released in the next future
  • d'Chaos - voice/głos, Anna Jedrzejewska -sound/dźwięk - fragment próby rap opery HYBRID
podobne odcinki

09/09/2021

KONTAKT: z Kich Off Perfo

15/12/2022

Wszystkie czapki Dobrodzieja: #33