Piękny dom: #23

17/03/2022
Maciej Baranowski

Piosenki z Ukrainy i nie
postpunk , jazz, ambient

podobne odcinki

17/03/2021

Pasmo gościnne: Flocked in the Head on Paddy’s Day

03/03/2021

Pasmo gościnne: Zofia Sobota

17/12/2021

Kaczyński o Warszawie: #14 – Niewidoczna herstoria służących