Pleśnią Tkane: #37 – Oh, Vienna

03/01/2023
Kosma Celmer

Tradycji stać musi się zadość – Tym razem Pleśnią Tkany wiedeński koncert noworoczny.

podobne odcinki

26/04/2021

Eklectick Mi(h)sz Mash MixTape: #6(30)

27/01/2022

Audycja za trzy złote: Best Punk of 2021