Alex Banaszkiewicz

Improwizacyjny charakter jazzu spotyka się z medytacyjnymi, transcendentnymi tonami muzyki buddyjskiej.

podobne odcinki