pssst: #17: ŚCIEŻKI

13/08/2020
Wojtek KrzyżanowskiRobert Gogol

PSSST! Wojtek i Robert rozmawiają o ptakach. Również o ścieżkach. PSSST!

podobne odcinki

04/08/2020

Let’s talk about sex: O prawictwie

30/08/2019

UKOJENIE: #2 – Wrzosek, Kofta + Jędrek Dudek

16/07/2020

pssst: #15: improwizacja (?) – Barbara Drazkov Drążkowska