sonic-fiction: Rắn Cạp Đuôi

25/09/2021
Adam Radź

Gościem sonicznej fikcji będzie wietnamski kolektyw Rắn Cạp Đuôi.

„Contains mostly Vietnamese music and music by our friends, young producers from Ho Chi Minh City and Ha Noi but also a couple of international acts we’re related to. RIght now Vietnam is in the middle of a large Covid break out but all of us are still collaborating online. Also if anyone wants to help donate to Saigon Children’s Charity they are helping a lot at this time.”

Image by Rắn Cạp Đuôi’s friend – Tôn Tôn Bo

traklista
 • Untitled 1 (opening) Rắn Cạp Đuôi, ft. Trần Uy Đức & Puppy Ri0t VN
 • Waltz, Rắn Cạp Đuôi VN
 • koeosaeme obanikeshi-1976711771553106686 JP
 • Aztec Glue, Rắn Cạp Đuôi VN
 • Đme giựt mồng, Rắn Cạp Đuôi VN
 • Hoa trinh nữ, Hải Yến VN
 • untitled_02192021, nguyendowsXP VN/ USA
 • Pressure, Rắn Cạp Đuôi VN
 • Mơ, PTSD (prod. Đỗ Tấn Sĩ) VN/ NO
 • Eri Eri Eri Eri Eri Rema Rema Rema Rema Rema, Rắn Cạp Đuôi VN
 • Washed Up (alternate Denial and Caves), Rắn Cạp Đuôi VN
 • OD, mess VN
 • Silence remix, AbiWasabi VN
 • Ai Cũng Làm Được, Puppy Ri0t VN
 • Catwalk, Trần Uy Đức VN
 • Thiên Thần và Ác Quỷ, Pilgrim Raid VN
 • carhartt master, yam lynn x kahel USA
 • cyber littering, nguyendowsXP VN/ USA
 • field recording VN
podobne odcinki

20/11/2021

sonic-fiction: Genot Centre