Tarotiada: XXX Sąd Ostateczny – Intro

04/09/2022
Ania KameckaMilena Soporowska

Tarotiada to zaproszenie do wspólnego przejścia przez inicjację Głupca – 22 karty Dużych Arkanów Tarota – znanej od setek lat talii wróżebnej – stają się punktem wyjścia do kulturowych i muzycznych eksploracji.
Dzisiejszy odcinek poświęcimy kolejnej karcie Maior Arcana. Tym razem w ramach muzycznego intro do karty XX zastanowimy się nad kontrastową narracją Sądu Ostatecznego – od smolistej, ciemnej śmierci do świetlistego triumfu nowego życia.

podobne odcinki

12/02/2023

Exstasis Herb: #1.38 / (Archangelica) erretehtaamorte

13/02/2022

Analogue Meditations: #27