Wszystko jest jazzem

Jarosław Kowal

Definicję jazzu można zawężać do prostych estetycznych skojarzeń, ale można również nieskończenie ją poszerzać, bo w jakiejś formie – choćby śladowej – obecny jest w niemal całej współczesnej muzyce. Wszystko jest jazzem i o tym, o muzyce improwizowanej oraz o pokrewnych – ale ze współczesnej albo zapomnianej perspektywy, a nie przez pryzmat gigantów gatunku pokroju Coltrane’a i Davisa – będzie ta audycja.

graf: Edyta Krzyżanowska

odcinki (7)


06/08/2023

Wszystko jest jazzem: Cisza / #007

23/07/2023

Wszystko jest jazzem: Mumble Jazz / #006

09/07/2023

Wszystko jest jazzem: Japonia / #005

25/06/2023

Wszystko jest jazzem: To się nie powinno udać / #004

11/06/2023

Wszystko jest jazzem: Mrok / #003

28/05/2023

Wszystko jest jazzem: Elektryczny bas / #002