Bezruchdans: #1

21/01/2020
Tomasz Plata

Bezruchdans: Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty. Od dziś co dwa tygodnie w Radio Kapitał, wtorki, 11:00 – 12:00!
Tomasz Plata.
Dziś Teatr Studio, Akademia Teatralna, Komuna/Warszawa. Kiedyś „Machina”, „City Magazine”, BWA Warszawa.

traklista
  • 1. Statik Dancin' - Minimal Compact
  • 2. Paint By Number Heart - Martha & The Muffins
  • 3. UNKNOWN
  • 4. Can't Be Funky - Bush Tetras
  • 5. UNKNOWN
  • 6. It's Obvious - Au Pairs
  • 7. UNKNOWN
  • 8. Hungry, So Angry - Medium Medium
  • 9. UNKNOWN
podobne odcinki

24/07/2020

J.F.K. Muzyka: 1 rok – odcinek urodzinowy

25/12/2022

SET OF TRIBUTES: Trip Recordings