Bezruchdans: #35

08/06/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

04/08/2021

Pielesze: (s02e10) Wrażliwe patusiary

28/09/2021

Bezruchdans: #43