Bezruchdans: 87

06/06/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

08/11/2020

If You’re Feeling Sinister: #13 – Soul Sister, Rebel Girl

18/02/2021

Studio Wrocław: #16 // Niewinne Przyjemności