Bezruchdans: 86

23/05/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

20/07/2021

Bezruchdans: #38

19/11/2021

Alt Disko: ALT LISTOPAD

05/05/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #69