Bezruchdans: #44

12/10/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

04/09/2021

LEGALLY SELECTED: #1: AND EVERYONE HAS A HEART

19/05/2022

przedświaty: #3/Michał Anioł

02/11/2022

W poruszeniu: #9 po zmroku