Bezruchdans: #43

28/09/2021
Tomasz Plata
Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.
podobne odcinki

17/01/2021

UNDERTONE: Best of 2020, PT II

26/07/2022

Radio Komuna: Sierpień w Komunie Warszawa

22/01/2024

Tutaj są smoki: #35 Rok 2023