Bezruchdans: #42

14/09/2021
Tomasz Plata
Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.
podobne odcinki

27/07/2022

W poruszeniu: #3 efekt synergii

22/10/2020

Kawa z Panem Winylem: #18 MUZYKA I WOLNOŚĆ

03/08/2021

Bezruchdans: #39