Bezruchdans: #42

14/09/2021
Tomasz Plata
Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.
podobne odcinki

13/09/2022

Bezruchdans: #68

23/07/2021

LESOVIK: Melody for the Forest People: #5 Upalne roztapianie się