Bezruchdans: #42

14/09/2021
Tomasz Plata
Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.
podobne odcinki

19/04/2022

Inne tańce: dzień dobry

30/08/2020

IMPULSO: #13 GABI

19/05/2022

przedświaty: #3/Michał Anioł