Bezruchdans: #38

20/07/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

28/11/2019

Neil Milton Listens To…: #11 Songs That Inspired R.E.M’s Monster: Part 2

02/06/2020

Ładne Piosenki: #4 – Podróże