Bezruchdans: #38

20/07/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

25/03/2021

Tutaj są smoki: #1: Piękny sound / ciężkie brzmienie

14/04/2020

Paznokciami Po Tablicy: #10 – anywhere but home