Bezruchdans: #37

06/07/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

15/05/2024

W poruszeniu: #33 przedwiośnie 2024

27/04/2023

Muzyczny Niecodziennik: #82