Bezruchdans: #37

06/07/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

30/11/2021

Inne tańce: Niemieckie piosenki

12/04/2022

Bezruchdans: 57

19/05/2022

przedświaty: #3/Michał Anioł