Bezruchdans: #39

03/08/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

11/11/2020

00’s VELVET TAKEOVER: #45

11/06/2022

Brokat emigracji: #16 – In Spring

20/10/2020

Ładne Piosenki: #14 – Wieczory