Bezruchdans: #39

03/08/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

25/04/2021

Ktoś ruszał moje płyty: #18 – Czas, zmiana, przeróbka

22/12/2020

Bezruchdans: #24