Bezruchdans: #40

17/08/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

02/11/2021

Inne tańce: 29 Ładne gitarowe piosenki