Bezruchdans: #40

17/08/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

12/11/2020

Kawa z Panem Winylem: #21 STREAMING-CD-WINYL #1