Bezruchdans: #80

28/02/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

27/03/2021

Głębokie Pasmo: Pasmo Broadcast #31 – herbata, kapcie i jazz #2

09/07/2023

Wszystko jest jazzem: Japonia / #005

18/10/2022

Let the Chaos Calm You: Ep.19 – A Tribute to Pharoah Sanders