Bezruchdans: #81

14/03/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

15/09/2021

SNAKE SEX: #14 – ill temper, ill humour