Bezruchdans: #81

14/03/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

26/04/2023

Rezonans: #4 – Japanese ambient stories