Bezruchdans: #81

14/03/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

23/01/2022

s jak suczka: zawirowania nocne

06/03/2023

sonic-fiction: Genetics and Windsurfing