Bezruchdans: 82

28/03/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

03/11/2020

Ładne Piosenki: #15 – Znalezione na strychu

16/05/2024

wschodni akcent: #4. Białoruskie indie. Nowe i nowsze

21/05/2020

Audycja za trzy złote: Chiński post-punk i okolice