Bezruchdans: #83: Tomasz Plata

11/04/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

18/04/2021

Lato Miłości: #22 + beluga stone

27/03/2022

Too Much to Dream: #1 Zaproszenie do podróży

20/05/2023

Polska strefa: #82