Bezruchdans: #83: Tomasz Plata

11/04/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

19/11/2023

Wisła w Nowym Jorku: #XXXIV