Bezruchdans: #84

25/04/2023
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

17/02/2024

Brokat emigracji: #36 – THIS IS A TRUE HEART