Bezruchdans: 72

08/11/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

18/12/2021

nieśmiałość.: Pomruki sceny / Iga i Koty Records

09/02/2021

narodziny chmur: 1: czas plemion