Bezruchdans: 73

22/11/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

03/09/2020

Kawa z Panem Winylem: #13 CO W WINYLACH PISZCZY? #2