Bezruchdans: 74

06/12/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

01/08/2020

Sound in Space Orchestra: #9

20/05/2022

COŚ SIĘ DZIEJE ??!: Music For 18 Cyclists

24/08/2020

Czeczota: III Eksterioryzacja