Bezruchdans: 71

24/10/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

30/03/2022

Pielesze: s03e10//everything is cool in the summer

06/07/2022

Pasmo gościnne: Bartosz Chmielewski: Znowu w mieście lato