Bezruchdans: 71

24/10/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

17/03/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #62

21/06/2022

Gramy Damy: #26

15/02/2022

Bezruchdans: #53