Bezruchdans: #70

11/10/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

03/08/2021

Bezruchdans: #39

17/01/2021

UNDERTONE: Best of 2020, PT II