Bezruchdans: #69

27/09/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

26/11/2021

PIOSENKI COMING OUTOWE: ODC. 13

03/03/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #60

10/03/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #61