Bezruchdans: #52

01/02/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

22/01/2024

Wschodnia Fala: #24

02/10/2022

s jak suczka: BURNS WITH LOVE

24/05/2022

Bezruchdans: #60