Bezruchdans: #53

15/02/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

22/07/2021

Muzyczny Niecodziennik: #36

18/10/2021

mood ring: #11 spooky season