Bezruchdans: #53

15/02/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

24/02/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #59