Bezruchdans: #54

01/03/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

31/08/2022

Pielesze: s04e03// trzydzieste pierwsze sierpnie

26/05/2022

Muzyczny Niecodziennik: #58