Bezruchdans: #54

01/03/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

02/10/2020

Avant Art Festival 2020: Enchanted Hunters