Bezruchdans: #55

15/03/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

23/03/2021

dancing in dystopia: #7 audycja kwietna

31/05/2020

PARDON, MY RADIO: #6