Bezruchdans: #55

15/03/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

11/11/2021

Muzyczny Niecodziennik: #44

05/08/2020

00’s VELVET TAKEOVER: #31