Bezruchdans: #56

29/03/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

04/08/2022

Lado w Mieście 2022: plejka Róży

03/03/2021

Pasmo gościnne: Zofia Sobota

20/03/2023

Tutaj są smoki: #29 Niezal/Folk PL/HR