Bezruchdans: #56

29/03/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

22/10/2020

Kawa z Panem Winylem: #18 MUZYKA I WOLNOŚĆ

11/10/2020

Ktoś ruszał moje płyty: #11 – Wierszem, tekstem

20/04/2020

Pasmo gościnne: Karolina Sulej