Bezruchdans: 57

12/04/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

26/05/2022

Muzyczny Niecodziennik: #58

08/07/2021

Muzyczny Niecodziennik: #35

22/10/2020

Kawa z Panem Winylem: #18 MUZYKA I WOLNOŚĆ