Bezruchdans: 57

12/04/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

08/11/2020

If You’re Feeling Sinister: #13 – Soul Sister, Rebel Girl