Bezruchdans: #51

18/01/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

16/04/2020

Pasmo gościnne: Weronika Szczawińska

25/11/2020

Radio Bluszcze: s02ep15