Bezruchdans: #50

04/01/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

03/03/2021

Pasmo gościnne: Zofia Sobota

15/09/2022

Muzyczny Niecodziennik: #66