Bezruchdans: #50

04/01/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

20/01/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #55

12/05/2024

Too Much to Dream: #19 Ogrody Rozkoszy

04/08/2022

Lado w Mieście 2022: plejka Róży