Bezruchdans: #50

04/01/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

03/11/2022

So Fresh, So Clean: EP12

03/02/2021

Pasmo gościnne: Magda & Zofia