Bezruchdans: #49

21/12/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

31/08/2021

Bezruchdans: #41

20/06/2021

Pielesze: (s02e07): Cheap Drama&Teenage Anxiety

06/07/2020

Flora: #4 – Afekt i las