Bezruchdans: #48

07/12/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

21/01/2022

Pasmo gościnne: Fajrant

24/10/2019

Neil Milton Listens To…: #8 Scottish Indie: Part 4