Bezruchdans: #48

07/12/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

24/05/2022

Bezruchdans: #60

29/10/2022

LEGALLY SELECTED: #16 (9) HE LEAVES THE NINETY-NINE