Bezruchdans: #47

23/11/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

17/08/2021

Bezruchdans: #40

05/01/2021

Dzika Plaża: #32 – Marek N. nadaje z przyszłości

21/08/2020

Pasmo gościnne: Adam Smolarek (Open Call)