Bezruchdans: #47

23/11/2021
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

21/05/2023

Too Much to Dream: #11 Poranek

26/01/2020

If You’re Feeling Sinister: #4