Bezruchdans: #68

13/09/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

08/11/2020

IMPULSO: #16 GABI: RZĄD NA BRUK – BRUK NA RZĄD

17/05/2022

dancing in dystopia: #19 po co to wszystko: audycja o eskapizmie

05/05/2021

00’s VELVET TAKEOVER: #69