Bezruchdans: #68

13/09/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

12/08/2020

00’s VELVET TAKEOVER: #32

25/08/2022

Audycja za trzy złote: Mass of the Fermenting Dregs

22/02/2023

W poruszeniu: #16 powroty