Bezruchdans: #68

13/09/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

22/09/2022

So Fresh, So Clean: EP10

05/03/2023

s jak suczka: wyciskacz łez for Agatka