Bezruchdans: 67

30/08/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

04/03/2023

MORŚWIN DANCE: #14 / Widok z okna

15/11/2020

PARDON, MY RADIO: #12

21/07/2021

Midnightly: #6 – DJ Wake Up guest mix