Bezruchdans: #66

16/08/2022
Tomasz Plata

Taneczna muzyka dla jajogłowych. Rzadziej odwiedzane rejony nowej fali. Wyrafinowanie + przyjemność. Raczej piosenki niż eksperymenty.

podobne odcinki

06/06/2021

Enjoy Life: Riffomancja II w/ Kaseciarz

30/12/2020

00’s VELVET TAKEOVER: #52

04/04/2022

Spłycenie: #2 impreza w stylu chaos